Анна Степановна Власова


song(00:00:00 - 00:00:05)
KPV: Коми му кузя ми мунам,
RUS: Мы идем по Коми земле,
ENG: We go along the Komi land,

song(00:00:05 - 00:00:12)
KPV: Гӧгер сулалэ сьӧд вӧр.
RUS: Кругом стоит темный лес.
ENG: The black forest stands around us.

song(00:00:12 - 00:00:17)
KPV: Вӧрыс вывті-вывті уна,
RUS: Леса очень-очень много,
ENG: The forest is so-so vast,

song(00:00:17 - 00:00:22)
KPV: Сыысь унаысь оз тӧр.
RUS: Больше не может быть.
ENG: that there could not be more.

song(00:00:22 - 00:00:27)
KPV: Вӧрыс вывті-вывті уна,
RUS: Леса очень-очень много,
ENG: The forest is so-so vast,

song(00:00:27 - 00:00:32)
KPV: Сыысь унаысь оз тӧр.
RUS: Больше не может быть.
ENG: That there could not be more.


Петкӧдлыны Timeline
Дзебны Timelinesong:
KPV:
RUS:
ENG:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

00:00:10
00:00:20
00:00:30


Коми му кузя ми мунам,
Мы идем по Коми земле,
We go along the Komi land,

Гӧгер сулалэ сьӧд вӧр.
Кругом стоит темный лес.
The black forest stands around us.

Вӧрыс вывті-вывті уна,
Леса очень-очень много,
The forest is so-so vast,

Сыысь унаысь оз тӧр.
Больше не может быть.
that there could not be more.

Вӧрыс вывті-вывті уна,
Леса очень-очень много,
The forest is so-so vast,

Сыысь унаысь оз тӧр.
Больше не может быть.
That there could not be more.

Сёрнитысьяс йылысь юӧр
Анна Степановна Власова
  • Чужан кад1941-09-06
  • ЧужанінОксино
  • ОланінКрасное